Innone
Innone

O nás

O nás

Innone Government Consulting

Specializujeme se na komplexní řešení problematiky zákonných povinností a legislativních změn, IT a kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů (GDPR), řízení procesů, školení, výkonu spisové služby a další. Jsme tým zkušených konzultantů v oblasti veřejné správy. Působíme na celém území České republiky a spolupracujeme s více než 750 obecními a městskými úřady, školskými zařízeními a dalšími příspěvkovými organizacemi. 

Chcete o nás vědět víc?

Zeptejte se nás

Hledáme nové kolegy! Podívejte se na naše:

Volné pracovní pozice

Již na nás spoléhá přes 750 zákazníků.
Kdy se k nám přidáte Vy?

Nabízíme 8 nezávislých balíčků komplexních služeb

1

Agenda a činnosti dle zákona 106/1999 Sb.
Více o produktu

2

Ochrana osobních údajů a služby pověřence DPO
Více o produktu

3

Poradenství v oblasti archivnictví, spisové služby a souvisejících činností
Více o produktu

4

Monitoring legislativních změn a tvorba dokumentace
Více o produktu

5

Správa úřední desky, správní řízení, petiční zákon a referenda
Více o produktu

6

Služby v oblasti řízení kybernetických rizik
Více o produktu

7

Poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů
Více o produktu

8

Správa webové prezentace a profilu zadavatele
Více o produktu

Vyberte si z našich dalších produktů a služeb

Naše nabídka

6. Služby v oblasti řízení kybernetických rizik

 • nastavíme pravidla pro předcházení napadení počítačů malwarem
 • vypracujeme řád výpočetní techniky a plán záloh
 • pomáháme s ochranou dat a osobních údajů v elektronické formě
 • odhalíme rizika kybernetické bezpečnosti ve vaší organizaci
 • informujeme vás o nových kybernetických hrozbách a rizicích
 • dohlížíme na aktualizace a nastavení operačních systémů i antivirových programů
 • vyškolíme vás i vaše zaměstnance

Minimalizujeme riziko a ochráníme vás před následujícím:

 • úniky dat ať už vnitřním uživatelem, nebo vnějším útočníkem
 • zneužitím vaší elektronické komunikace a elektronické identity
 • počítačovými viry, ransomwarem, spywarem, adwarem
 • ztrátou dat a osobních údajů v elektronické podobě
 • vznikem odpovědnosti za újmu při ztrátě klíčových dat a porušení integrity vnitřních systémů
 • ztrátou reputace z důvodů postihů ze strany dozorových orgánů, ztráty dat, elektronicky uchovávaných osobních údajů, hackerských útoků, neoprávněných přístupů apod.

V rámci produktu vám připravíme a dodáme:

 • řád výpočetní techniky
 • plán a strategii záloh dat
 • vnitřní politiku a proces řízení přístupů a oprávnění uživatelů
 • vnitřní politiku a evidenci přenosných médií
 • průběžný monitoring rizik, zejm. v souvislosti s implementací nových technologií
 • školící materiály a proškolíme uživatele na ovládání PC, Microsoft Office
 • proškolení uživatelů na bezpečnostní hygienu a chování v elektronickém světě
 • vnitřní procesy pro případy ztráty a krádeže HW, napadení emailové schránky, kompromitace hesel informačního systému 
 • schránky, kompromitace hesel

V rámci poskytovaného produktu vás upozorňujeme na dodržení:

 • fyzickou bezpečnost IT techniky
 • zálohovací plán a režim záloh, platné zálohy
 • řízení přístupových práv a politiku hesel
 • uživatelská práva k jednotlivým SW aplikacím a základním registrům
 • zabezpečení stanic (heslo UEFI/BIOS, šifrování disků)
 • nastavení SLA a dostupnosti IT systémů a služeb
 • logování změn v klíčových systémech organizace
 • „Continuity Management“ a „Security Management“
 • „Incident Management“ (správa incidentů)
 • „Problem Management“ (správa problémů)

Intenzivně vám pomáháme:

 • s komunikací s vaším IT technikem a dodavateli výpočetní techniky
 • s nastavením uživatelských práv k jednotlivým SW aplikacím a základním registrům
 • s nastavením SLA (Service Level Agreement) pro vaše dodavatele IT služeb
 • s nastavením whitelistingu a blacklistingu
 • s nastavením systému logování událostí
 • se zálohou důležitých a kritických dat
 • s řešením procesů při ukončení podpory životního cyklu softwarového produktu (EOS), případně při ukončení prodeje softwarového produktu (EOL)
 • s nastavením bezpečnostních politik dle doporučení NÚKIB a dalších bezpečnostních agentur státu
 • s vyšetřováním, oznámením a nápravě při úniku dat

Budeme vás informovat zejména o těchto skutečnostech:

 • o nejnovějších kybernetických hrozbách a rizicích
 • o informacích a doporučeních z národních center zaměřených na kybernetickou a informační bezpečnost (NSA, NCKB, NÚKIB a dalších)
 • o doporučených nejlepších postupech při nastavení ochrany dat a zabezpečení sítě

Produkt „Služby v oblasti řízení kybernetických rizik“ obsahuje:

 • vytvoření řádu výpočetní techniky
 • vytvoření plánu záloh
 • stanovení vnitřní politiky a procesu řízení přístupů a oprávnění
 • stanovení uživatelských práv k jednotlivým SW aplikacím a základním registrům
 • nastavení vnitřní politiky a evidence přenosných médií
 • pravidelný monitoring rizik v souvislosti s novými technologiemi
 • školící materiály a proškolení uživatelů na ovládání PC, Microsoft Office
 • proškolení uživatelů na bezpečnostní hygienu a chování v elektronickém světě
 • zajištění procesů v případě podezření na kompromitaci hesel, ztrátou Hardware, napadení emailové schránky
 • pomoc se zajištěním komunikace s IT technikem a dodavateli výpočetní techniky
 • pomoc s nastavením SLA (Service Level Agreement) pro vaše dodavatele IT služeb
 • pomoc s nastavením whitelistingu a blacklistingu
 • pomoc s nastavením systému logování událostí
 • pomoc se zálohou důležitých dat
 • pomoc s vyšetřováním, oznámením a nápravou při úniku dat
 • pomoc s řešením procesů při ukončení podpory životního cyklu softwarového produktu (EOL), případně při ukončení prodeje softwarového produktu (EOS)
 • pomoc s nastavením bezpečnostních politik dle doporučení NÚKIB
 • kontrolu fyzického zabezpečení IT techniky
 • kontrolu platných záloh
 • kontrolu zálohovacího plánu a režimu záloh
 • kontrolu nastavení SLA a dostupnosti IT systémů a služeb
 • kontrolu řízení přístupových práv a politiku hesel
 • kontrolu uživatelských práv k jednotlivým SW aplikacím v rámci MIS
 • kontrolu zabezpečení stanic (HESLO UEFI/BIOS, šifrování disků)
 • kontrolu logování změn v klíčových systémech organizace
 • Continuity Management a Security Management
 • poradenství v oblasti Incident Managementu (správa incidentů)
 • poradenství v oblasti Problem Managementu (správa problémů)
 • poskytování informací o nejnovějších kybernetických hrozbách a rizicích
 • poskytování informací a doporučení z národních center zaměřených na kybernetickou a informační bezpečnost (NSA, NCKB, NÚKIB a dalších)
 • poskytování informací o doporučených nejlepších postupech při nastavení ochrany dat
 • čtyři osobní návštěvy ročně v místě vašeho sídla, během těchto návštěv s vámi konzultant probere všechna témata z vybraných produktů
 • minimální doba trvání objednané služby je 6 měsíců
 • produkt nenahrazuje dodávku standardních IT služeb (správa, administrace, support)

Produkt vychází zejména z níže uvedené legislativy ve znění pozdějších předpisů:

 • Zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
 • Vyhláška č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti
 • Vyhláška č. 437/2017 Sb. o kritériích pro určení provozovatele základní služby
 • Vyhláška č. 317/2014 Sb. o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

Formulář

Máte zájem o nezávaznou konzultaci?

Objednejte si nezávaznou schůzku s jedním z našich konzultantů nebo obchodních zástupců a poznejte tak naše služby.

Máme k Vám blízko

naše pobočky najdete po celé České a Slovenské republice

INNONE logo

Sídlo společnosti:

Březenecká 4808
430 04 Chomutov

IČ0: 04734807
DIČ: CZ04734807

Pobočky pro Čechy a Moravu:

Praha
Koněvova 141
130 00 Praha 3

Plzeň
Slovanská třída 91
326 00 Plzeň

Zlín
Cyrilometodějská 301
766 01 Valašské Klobouky

Slovenská republika:

Trnava
Čierna Voda 468
925 06 Čierna Voda