Innone
Innone

O nás

O nás

Innone Government Consulting

Specializujeme se na komplexní řešení problematiky zákonných povinností a legislativních změn, IT a kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů (GDPR), řízení procesů, školení, výkonu spisové služby a další. Jsme tým zkušených konzultantů v oblasti veřejné správy. Působíme na celém území České republiky a spolupracujeme s více než 750 obecními a městskými úřady, školskými zařízeními a dalšími příspěvkovými organizacemi. 

Chcete o nás vědět víc?

Zeptejte se nás

Hledáme nové kolegy! Podívejte se na naše:

Volné pracovní pozice

Již na nás spoléhá přes 750 zákazníků.
Kdy se k nám přidáte Vy?

Nabízíme 8 nezávislých balíčků komplexních služeb

1

Agenda a činnosti dle zákona 106/1999 Sb.
Více o produktu

2

Ochrana osobních údajů a služby pověřence DPO
Více o produktu

3

Poradenství v oblasti archivnictví, spisové služby a souvisejících činností
Více o produktu

4

Monitoring legislativních změn a tvorba dokumentace
Více o produktu

5

Správa úřední desky, správní řízení, petiční zákon a referenda
Více o produktu

6

Služby v oblasti řízení kybernetických rizik
Více o produktu

7

Poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů
Více o produktu

8

Správa webové prezentace a profilu zadavatele
Více o produktu

Vyberte si z našich dalších produktů a služeb

Naše nabídka

4. Monitoring legislativních změn a tvorba dokumentace

 • sledujeme za vás změny v legislativě
 • proškolíme vaše zaměstnance
 • vytvoříme vzory dokumentů dle platné legislativy
 • minimalizujeme rizika pokut a soudních sporů
 • dohlížíme na dodržování zákonných povinností a lhůt
 • kontrolujeme evidenci nových smluv s organizacemi
 • informujeme vás o plánovaných změnách v legislativě

Minimalizujeme riziko a ochráníme vás před následujícím:

 • stížnostmi občanů a zaměstnanců
 • udělením nápravných opatření MVČR, krajských úřadů, oblastních
 • inspektorátů práce, Úřadu pro ochranu osobních údajů, apod.
 • nedodržením zákonných lhůt a povinností
 • pokutami plynoucími z porušení zákonných lhůt a povinností
 • vznikem trestní a občanskoprávní odpovědnosti (zavedením preventivních opatření)
 • nedostatkem informací potřebných k výkonu vaší činnosti

V rámci produktu vám připravíme a dodáme:

 • vnitřní směrnice a postupy, popř. revize stávajících pro zajištění souladu s aktuální legislativou upravující vaši činnost
 • vzory dokumentů dle aktuální legislativy upravující vaši činnost
 • školící materiály pro zaměstnance včetně proškolení zaměstnanců na aktuální a budoucí změny v legislativě
 • přehledy se souhrnnými informacemi k aktuálním legislativním změnám, které mají dopad na vaši činnost

Intenzivně vám pomáháme:

 • s poskytnutím informací nové legislativě
 • s nastavením interních procesů v souladu s nově přijatou právní úpravou vaší činnosti
 • s implementací nejlepších doporučených postupů k dodržení právních povinností

V rámci poskytovanéhproduktu vás upozorňujeme na dodržení:

 • zákonných povinností a lhůt v rámci nové legislativy
 • oznamovacích povinností vyplývajících z nové legislativy
 • povinností vůči třetím stranám

Budeme vás informovat zejména o těchto skutečnostech:

 • změnách a připravovaných změnách v legislativě s dopadem na fungování a činnost vaší organizace
 • soudních řízeních, stížnostech a závěrech v rámci celé České republiky a doporučených nejlepších postupech
 • normách a nařízeních z Evropské Unie s dopadem dvaší organizace 
 • metodických pokynech ze státní správy

Produkt „Monitoring legislativních změn a tvorba dokumentace“ obsahuje:

 • vytvoření vnitřních směrnic a postupů, popř. revize stávajících pro zajištění souladu s aktuální legislativou upravující vaši činnost
 • předání vzorů dokumentů, resp. zajištění revize stávajících dokumentů nezbytných pro výkon vaší činnosti dle aktuálně platné legislativy
 • implementaci nejlepších doporučených postupů do vaší činnosti pro zajištění souladu s nově účinnou legislativou
 • školící materiály pro zaměstnance a proškolení zaměstnanců na aktuální změny v legislativě
 • přehledy se souhrnnými informacemi k aktuálním a plánovaným legislativním změnám týkajících se vaší činnosti
 • kontrola a doporučení postupu při plnění povinností a závazků vůči právům třetích stran
 • nastavení interních procesů před nabytím účinnosti nové legislativy
 • dohled nad zavedením interních procesů pro dodržování povinností, lhůt a oznamovacích povinností vyplývajících z nově účinné legislativy
 • poskytování informací o změnách a připravovaných změnách v legislativě, které mohou mít dopad na fungování vaší organizace
 • poskytování informací o normách a nařízeních z Evropské Unie zejména s dopadem do Vaší organizace
 • poskytování informací o metodických pokynech k aplikaci nově účinné legislativy ze státní správy
 • čtyři osobní návštěvy ročně v místě vašeho sídla, během těchto návštěv s vámi konzultant probere všechna témata z vybraných produktů
 • minimální doba trvání objednané služby je 6 měsíců
 • služba zajištuje pouze informování o klíčových změnách, nenahrazuje oficiální zdroje, či sbírku zákonů
 • služba nezahrnuje výkon právních služeb a právního poradenství

Produkt vychází zejména z níže uvedené legislativy ve znění pozdějších předpisů:

 • Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky
 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
 • Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách od Parlamentu České republiky
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
 • Další legislativa ČR, zejména legislativa relevantní k činnosti obcí, měst a jejich příspěvkových organizacích

Formulář

Máte zájem o nezávaznou konzultaci?

Objednejte si nezávaznou schůzku s jedním z našich konzultantů nebo obchodních zástupců a poznejte tak naše služby.

Máme k Vám blízko

naše pobočky najdete po celé České a Slovenské republice

INNONE logo

Sídlo společnosti:

Březenecká 4808
430 04 Chomutov

IČ0: 04734807
DIČ: CZ04734807

Pobočky pro Čechy a Moravu:

Praha
Koněvova 141
130 00 Praha 3

Plzeň
Slovanská třída 91
326 00 Plzeň

Zlín
Cyrilometodějská 301
766 01 Valašské Klobouky

Slovenská republika:

Trnava
Čierna Voda 468
925 06 Čierna Voda