Innone
Innone

O nás

O nás

Innone Government Consulting

Specializujeme se na komplexní řešení problematiky zákonných povinností a legislativních změn, IT a kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů (GDPR), řízení procesů, školení, výkonu spisové služby a další. Jsme tým zkušených konzultantů v oblasti veřejné správy. Působíme na celém území České republiky a spolupracujeme s více než 750 obecními a městskými úřady, školskými zařízeními a dalšími příspěvkovými organizacemi. 

Chcete o nás vědět víc?

Zeptejte se nás

Hledáme nové kolegy! Podívejte se na naše:

Volné pracovní pozice

Již na nás spoléhá přes 750 zákazníků.
Kdy se k nám přidáte Vy?

Nabízíme 8 nezávislých balíčků komplexních služeb

1

Agenda a činnosti dle zákona 106/1999 Sb.
Více o produktu

2

Ochrana osobních údajů a služby pověřence DPO
Více o produktu

3

Poradenství v oblasti archivnictví, spisové služby a souvisejících činností
Více o produktu

4

Monitoring legislativních změn a tvorba dokumentace
Více o produktu

5

Správa úřední desky, správní řízení, petiční zákon a referenda
Více o produktu

6

Služby v oblasti řízení kybernetických rizik
Více o produktu

7

Poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů
Více o produktu

8

Správa webové prezentace a profilu zadavatele
Více o produktu

Vyberte si z našich dalších produktů a služeb

Naše nabídka

3. Poradenství v oblasti archivnictví, spisové služby a souvisejících činností

 • poskytneme vzory spisového řádu, spisového plánu, archivní knihy a návrhu skartačního řízení
 • pomáháme se správou skartačního řízení, vedením podacího deníku a spisovny, s plněním nařízení eIDAS
 • řešíme požadavky na vedení spisové služby na základě zkušeností získaných z kontrol archivů
 • chráníme před zbytečnými pokutami ze státního oblastního archivu
 • nastavíme procesy pro vedení spisové služby
 • spolupracujeme s vámi při kontrole z oblastního archivu
 • sledujeme a informujeme vás o změnách v legislativě

Minimalizujeme riziko a ochráníme vás před následujícím:

 • udělením nápravných opatření ze státních oblastních archivů
 • nedodržením zákonných lhůt a povinností dle příslušné legislativy
 • pokutami ze státních oblastních archivů
 • nedostatkem informací potřebných k výkonu spisové služby a archivnictví

V rámci produktu vám připravíme a dodáme:

 • vzor spisového řádu
 • vzor spisového plánu
 • archivní knihu
 • žádost o provedení skartačního řízení

Budeme vás informovat zejména o těchto skutečnostech:

 • o průběhu, závěrech kontrol a dohlídek v jiných organizacích ze státního oblastního archivu
 • o aktuálních změnách vašich zákonných povinností a očekávaném vývoji legislativy v oblasti archivnictví
 • o aktuálně vydaných metodických pokynech ze státních oblastních archivů a MVČR

Intenzivně vám pomáháme:

 • s vedením skartačního řízení
 • s vedením podacího deníku
 • s vedením spisovny
 • s vedením jmenného rejstříku
 • s průběhem dohlídek a kontrol ze státního oblastního archivu, kdy zajistíme vaši součinnost a komunikaci s dozorovým orgánem

V rámci poskytovaného produktu vás upozorňujeme na dodržení:

 • zákonné lhůty pro skartační řízení
 • lhůt pro splnění uložených nápravných opatření
 • plnění nařízení eIDAS

Produkt „Poradenství v oblasti archivnictví, spisové služby a souvisejících činností“ obsahuje:

 • pomoc s plněním nařízení eIDAS
 • pomoc s implementací a vedením jmenného rejstříku
 • pomoc při zpracování/přepracování spisového řádu
 • pomoc při zpracování/přepracování spisového plánu
 • pomoc při organizaci spisů (označení šanonů, organizace spisovny, apod.)
 • pomoc s vedením archivní knihy
 • dodání vzoru žádosti o provedení skartačního řízení
 • součinnost při kontrolách ze státních oblastních archivů
 • spolupráci při skartačním řízení
 • dohled nad dodržováním zákonných povinností a zákonných lhůt
 • poskytování informací o legislativních změnách v oblasti spisové služby
 • poskytování informací o metodických pokynech ze státních oblastních archivů a MVČR
 • čtyři osobní návštěvy ročně v místě vašeho sídla, během těchto návštěv s vámi konzultant probere všechna témata z vybraných produktů
 • minimální doba trvání objednané služby je 6 měsíců
 • rozsah služby je určen dle standardizovaného spisového řádu/plánu státního oblastního archivu
 • individuální archivní plán/řád je potřeba objednat nad rámec tohoto produktu
 • služba nezahrnuje výkon právních služeb a právního poradenství

Produkt vychází zejména z níže uvedené legislativy ve znění pozdějších předpisů:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES
 • Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, a související změnový zákon č. 251/2017 Sb.
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
 • Nařízení vlády č. 266/2010 Sb., o převodu některých archiválií ve vlastnictví České republiky do zahraničí
 • Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
 • Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádí zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Formulář

Máte zájem o nezávaznou konzultaci?

Objednejte si nezávaznou schůzku s jedním z našich konzultantů nebo obchodních zástupců a poznejte tak naše služby.

Máme k Vám blízko

naše pobočky najdete po celé České a Slovenské republice

INNONE logo

Sídlo společnosti:

Březenecká 4808
430 04 Chomutov

IČ0: 04734807
DIČ: CZ04734807

Pobočky pro Čechy a Moravu:

Praha
Koněvova 141
130 00 Praha 3

Plzeň
Slovanská třída 91
326 00 Plzeň

Zlín
Cyrilometodějská 301
766 01 Valašské Klobouky

Slovenská republika:

Trnava
Čierna Voda 468
925 06 Čierna Voda