Innone
Innone

O nás

O nás

Innone Government Consulting

Specializujeme se na komplexní řešení problematiky zákonných povinností a legislativních změn, IT a kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů (GDPR), řízení procesů, školení, výkonu spisové služby a další. Jsme tým zkušených konzultantů v oblasti veřejné správy. Působíme na celém území České republiky a spolupracujeme s více než 750 obecními a městskými úřady, školskými zařízeními a dalšími příspěvkovými organizacemi. 

Chcete o nás vědět víc?

Zeptejte se nás

Hledáme nové kolegy! Podívejte se na naše:

Volné pracovní pozice

Již na nás spoléhá přes 750 zákazníků.
Kdy se k nám přidáte Vy?

Nabízíme 8 nezávislých balíčků komplexních služeb

1

Agenda a činnosti dle zákona 106/1999 Sb.
Více o produktu

2

Ochrana osobních údajů a služby pověřence DPO
Více o produktu

3

Poradenství v oblasti archivnictví, spisové služby a souvisejících činností
Více o produktu

4

Monitoring legislativních změn a tvorba dokumentace
Více o produktu

5

Správa úřední desky, správní řízení, petiční zákon a referenda
Více o produktu

6

Služby v oblasti řízení kybernetických rizik
Více o produktu

7

Poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů
Více o produktu

8

Správa webové prezentace a profilu zadavatele
Více o produktu

Vyberte si z našich dalších produktů a služeb

Naše nabídka

8. Správa webové prezentace a profilu zadavatele

 • spolupracujeme s vámi při kontrolách MVČR, krajských úřadů
 • pomáháme s tvorbou obsahu a úpravou struktury webových stránek
 • pomáháme se založením profi lu zadavatele, s vkládáním a anonymizací dokumentů
 • chráníme před nedodržením zákonných povinností při provozu webových stránek
 • dohlížíme na dodržování lhůt pro zveřejnění dokumentů na profilu zadavatele
 • zajišťujeme komunikaci s dodavatelem webových stránek
 • dohlížíme na aktualizaci údajů o členech zastupitelstva a zaměstnanců

Minimalizujeme riziko a ochráníme vás před následujícím:

 • stížnostmi občanů
 • udělením nápravných opatření, pokutami od MVČR a krajských úřadů
 • nedodržením zákonných povinností při provozu webových stránek
 • nedodržením lhůt zveřejnění povinných dokumentů na profilu zadavatele
 • při zadávání veřejných zakázek
 • chybným zveřejněním poskytnutých informací

V rámci produktu vám připravíme a dodáme:

 • povinné informace zveřejňované na webových stránkách vaší organizace
 • vstupní revizi aktuálního obsahu na vašich webových stránkách
 • vzor prohlášení o přístupnosti internetové stránky

Intenzivně vám pomáháme:

 • se zadáním povinných dokumentů na profi l zadavatele při zadávání veřejných zakázek
 • s řešením stížností na obsah webových stránek od třetích osob
 • s kontrolou a komunikací s krajským úřadem a MVČR - odbor eGovermentu
 • se zabezpečením splnění požadavků přístupnosti dle zákona č. 99/2019 Sb.
 • s komunikací s dodavatelem webového řešení
 • s komunikací s oprávněnými provozovateli profi lů zadavatelů dle věstníku zadavatelů při zadávání veřejných zakázek
 • se strukturou a přístupnosti informací na vašich webových stránkách
 • s obsahem vašich webových stránek

V rámci poskytovaného produktu vás upozorňujeme na dodržení:

 • lhůt pro zveřejnění povinné dokumentace na profi lu zadavatele při
 • zadávání veřejných zakázek
 • zveřejnění povinných informací na webu vaší organizace

Budeme vás informovat zejména o těchto skutečnostech:

 • o průběhu a závěrech z kontrol na jiných organizacích z MVČR odboru eGovermentu a krajských úřadů
 • o povinnostech souvisejících s provozem webových stránek a se zveřejňováním povinné dokumentace na profilu zadavatele při zadávání veřejných zakázek
 • o aktuálních změnách zákonných povinností týkajících se provozu
 • webových stránek vaší organizace

Produkt „Správa webové prezentace a profilu zadavatele“ obsahuje:

 • nahrávání a anonymizace povinných dokumentů na profil zadavatele při zadávání veřejných zakázek
 • součinnost při kontrole a komunikaci s krajským úřadem a MVČR - odbor eGovermentu
 • pomoc s vytvořením obsahu webových stránek
 • vstupní revizi aktuálního obsahu na vašich webových stránkách
 • návrh struktury a přístupnosti informací na webových stránkách
 • vzdělávání v oblasti legislativy týkající se webové prezentace
 • pomoc při vkládání obsahu a aktualizace webových stránek
 • pomoc s rozesíláním newsletterů a se zveřejňováním novinek
 • pomoc při změnách struktury webových stránek a přístupnosti informací
 • pomoc s řešením stížností na obsah webových stránek od třetích osob
 • pomoc při zabezpečení splnění požadavků přístupnosti dle zákona č. 99/2019 Sb.
 • pomoc s komunikací s dodavatelem webového řešení
 • pomoc s komunikací s oprávněnými provozovateli profilů zadavatelů dle VZ (věstníku zadavatelů) při zadávání veřejných zakázek
 • pomoc s výběrem dodavatele v případě aktualizace webu
 • kontrolu a zadání povinných informací na webové stránky organizace
 • kontrolu dodržení lhůt pro zveřejnění povinné dokumentace na profilu zadavatele
 • kontrolu zveřejnění povinných informací na webu organizace
 • kontrolu plnění zákonných termínů zveřejnění povinných dokumentů na profilu zadavatele
 • poskytnutí informací o průběhu a závěrech z kontrol na jiných organizací z MVČR odboru eGovermentu a krajských úřadů
 • poskytnutí informací o povinnostech souvisejících s provozem webových stránek a se zveřejňováním povinné dokumentace na profilu zadavatele při zadávání veřejných zakázek 
 • poskytnutí informací o aktuálních změnách zákonných povinností při provozu webových stránek
 • čtyři osobní návštěvy ročně v místě vašeho sídla, během těchto návštěv s vámi konzultant probere všechna témata z vybraných produktů
 • minimální doba trvání objednané služby je 6 měsíců
 • služba nezahrnuje výkon právních služeb a právního poradenství

Produkt vychází zejména z níže uvedené legislativy ve znění pozdějších předpisů:

 • Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Formulář

Máte zájem o nezávaznou konzultaci?

Objednejte si nezávaznou schůzku s jedním z našich konzultantů nebo obchodních zástupců a poznejte tak naše služby.

Máme k Vám blízko

naše pobočky najdete po celé České a Slovenské republice

INNONE logo

Sídlo společnosti:

Březenecká 4808
430 04 Chomutov

IČ0: 04734807
DIČ: CZ04734807

Pobočky pro Čechy a Moravu:

Praha
Koněvova 141
130 00 Praha 3

Plzeň
Slovanská třída 91
326 00 Plzeň

Zlín
Cyrilometodějská 301
766 01 Valašské Klobouky

Slovenská republika:

Trnava
Čierna Voda 468
925 06 Čierna Voda