Innone
Innone

O nás

O nás

Innone Government Consulting

Specializujeme se na komplexní řešení problematiky zákonných povinností a legislativních změn, IT a kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů (GDPR), řízení procesů, školení, výkonu spisové služby a další. Jsme tým zkušených konzultantů v oblasti veřejné správy. Působíme na celém území České republiky a spolupracujeme s více než 750 obecními a městskými úřady, školskými zařízeními a dalšími příspěvkovými organizacemi. 

Chcete o nás vědět víc?

Zeptejte se nás

Hledáme nové kolegy! Podívejte se na naše:

Volné pracovní pozice

Již na nás spoléhá přes 750 zákazníků.
Kdy se k nám přidáte Vy?

Nabízíme 8 nezávislých balíčků komplexních služeb

1

Agenda a činnosti dle zákona 106/1999 Sb.
Více o produktu

2

Ochrana osobních údajů a služby pověřence DPO
Více o produktu

3

Poradenství v oblasti archivnictví, spisové služby a souvisejících činností
Více o produktu

4

Monitoring legislativních změn a tvorba dokumentace
Více o produktu

5

Správa úřední desky, správní řízení, petiční zákon a referenda
Více o produktu

6

Služby v oblasti řízení kybernetických rizik
Více o produktu

7

Poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů
Více o produktu

8

Správa webové prezentace a profilu zadavatele
Více o produktu

Vyberte si z našich dalších produktů a služeb

Naše nabídka

1. Agenda a činnosti dle zákona 106/1999 Sb.

 • vytvoříme výroční zprávu a dohlédneme na zveřejnění povinných informací na vašem webu
 • pohlídáme dodržování termínů odpovědí a zveřejnění poskytnutých informací
 • pomáháme při kontrolách z MVČR, krajských úřadů
 • pomůžeme při stížnostech občanů a nastavíme procesy prevence chybného zveřejnění poskytnutých informací
 • sledujeme za vás změny zákonných povinností
 • poskytujeme metodická doporučení k vyřízení odpovědí, rozhodnutí a výzev na žádosti o poskytnutí informací
 • pomáháme vám při stanovení zpoplatnění žádostí

Minimalizujeme riziko a ochráníme vás před následujícím:

 • stížnostmi občanů
 • udělením nápravných opatření z MVČR a krajských úřadů
 • nedodržením zákonných povinností a lhůt dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • udělením pokuty plynoucí z porušení zákonných lhůt a povinností
 • chybným zveřejněním poskytnutých informací
 • nedostatkem informací potřebných k výkonů dle zákona č. 106/1999 Sb.

V rámci produktu vám připravíme a dodáme:

 • výroční zprávu dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na webových stránkách organizace

Budeme vás informovat zejména o těchto skutečnostech:

 • průběhu a závěrech z kontrol na jiných organizacích z MVČR a krajských úřadů v rámci celé České republiky týkajících se zákona č. 106/1999 Sb.
 • aktuálních změnách zákonných povinností při poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • soudních řízeních, stížnostech a závěrech v rámci celé České republiky dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • nejlepších postupech při vyřizování žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • metodických pokynech z MVČR k zákonu č. 106/1999 Sb.

Intenzivně vám pomáháme:

 • s komunikací s žadateli o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • s administrací stížností žadatelů při (ne)poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • s bezproblémovým průběhem kontroly z MVČR, krajských úřadů,
 • ÚOOÚ dle zákona č. 106/1999 Sb.

V rámci poskytovaného produktu vás upozorňujeme na dodržení:

 • včasného termínu při komunikaci s žadateli dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • včasného termínu při postoupení stížností dle zákona č. 106/1999 Sb. na krajský úřad
 • včasného termínu zveřejňování odpovědí na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • včasného termínu zveřejnění výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • ceníky úhrad dle zákona č. 106/1999 Sb. a nařízení č. 173/2006 Sb.
 • vzory odpovědí na žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • vzory výzev k upřesnění žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • vzory výzev k doplnění žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • vzory sdělení o odložení žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • vzory vyrozumění o prodloužení lhůty pro vyřízení žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • vzory oznámení o výši úhrady za poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • vzory rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • vzory postoupení stížností krajskému úřadu dle zákona č. 106/1999 Sb.

Produkt „Agenda a činnosti dle zákona č. 106/1999 Sb.“ konkrétně obsahuje:

 • administraci 60 žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb. za minimální dobu trvání služby
 • poskytnutí vzorů rozhodnutí, výzev, postoupení, oznámení a odpovědí dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • tvorbu výroční zprávy dle § 5 písm. g) zákona č. 106/1999 Sb.
 • anonymizaci odpovědí na žádosti dle zákona č. 106/1999 a kontrolu
 • jejich zveřejnění na webových stránkách
 • pomoc s komunikací s žadateli o informace a komunikace s krajským úřadem při žádostech a stížnostech dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • dohled nad dodržením lhůt pro vyřízení žádosti, popřípadě stížnosti dle zákona č. 106/1999 k danému rozhodnutí a zákonem vymezených výjimek s poskytováním informací (důvodu pro neposkytnutí).
 • dohled nad správností uvedených povinných informací dle zákona č. 106/1999 Sb. na webových stránkách vaší organizace
 • součinnost při stanovení výše poplatku žadateli dle § 17 zákona č. 106/1999 Sb.
 • součinnost při kontrolách z MVČR, krajských úřadů dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • metodické vedení povinného subjektu v rámci plnění zákona č. 106/1999 Sb.
 • poskytování informací o legislativních změnách v rámci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • poskytování informací o soudních řízeních, stížnostech a závěrech v rámci celé České republiky dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • poskytování informací o nejlepších postupech při vyřizování žádostí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • poskytování informací o průběhu a závěrech kontrol na jiných organizacích z MVČR a krajských úřadů v rámci celé České republiky dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • poskytování informací o metodických pokynech MVČR k zákonu č. 106/1999 Sb.
 • čtyři osobní návštěvy ročně v místě vašeho sídla, během těchto návštěv s vámi konzultant probere všechna témata z vybraných produktů
 • minimální doba trvání objednané služby je 6 měsíců
 • služba v rámci produktu nedokáže garantovat, že se subjekt práva neodvolá k vyšší instanci (nadřízenému orgánu)
 • poskytovatel negarantuje výsledek případného vyřízení žádosti, vč. případného odvolání či stížnosti žadatele
 • služba nezahrnuje výkon právních služeb a právního poradenství

Produkt vychází zejména z níže uvedené legislativy ve znění pozdějších předpisů:

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data
 • Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
 • Nařízení vlády č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Formulář

Máte zájem o nezávaznou konzultaci?

Objednejte si nezávaznou schůzku s jedním z našich konzultantů nebo obchodních zástupců a poznejte tak naše služby.

Máme k Vám blízko

naše pobočky najdete po celé České a Slovenské republice

INNONE logo

Sídlo společnosti:

Březenecká 4808
430 04 Chomutov

IČ0: 04734807
DIČ: CZ04734807

Pobočky pro Čechy a Moravu:

Praha
Koněvova 141
130 00 Praha 3

Plzeň
Slovanská třída 91
326 00 Plzeň

Zlín
Cyrilometodějská 301
766 01 Valašské Klobouky

Slovenská republika:

Trnava
Čierna Voda 468
925 06 Čierna Voda