Innone
Innone

O nás

O nás

Innone Government Consulting

Specializujeme se na komplexní řešení problematiky zákonných povinností a legislativních změn, IT a kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů (GDPR), řízení procesů, školení, výkonu spisové služby a další. Jsme tým zkušených konzultantů v oblasti veřejné správy. Působíme na celém území České republiky a spolupracujeme s více než 750 obecními a městskými úřady, školskými zařízeními a dalšími příspěvkovými organizacemi. 

Chcete o nás vědět víc?

Zeptejte se nás

Hledáme nové kolegy! Podívejte se na naše:

Volné pracovní pozice

Již na nás spoléhá přes 750 zákazníků.
Kdy se k nám přidáte Vy?

Nabízíme 8 nezávislých balíčků komplexních služeb

1

Agenda a činnosti dle zákona 106/1999 Sb.
Více o produktu

2

Ochrana osobních údajů a služby pověřence DPO
Více o produktu

3

Poradenství v oblasti archivnictví, spisové služby a souvisejících činností
Více o produktu

4

Monitoring legislativních změn a tvorba dokumentace
Více o produktu

5

Správa úřední desky, správní řízení, petiční zákon a referenda
Více o produktu

6

Služby v oblasti řízení kybernetických rizik
Více o produktu

7

Poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů
Více o produktu

8

Správa webové prezentace a profilu zadavatele
Více o produktu

Vyberte si z našich dalších produktů a služeb

Naše nabídka

5. Správa úřední desky, správní řízení, petiční zákon a referenda

 • proškolíme vás v oblasti povinnosti zveřejňování na úřední desce
 • spolupracujeme s vámi při kontrolách MVČR a krajských úřadů
 • pomáháme se zveřejňováním dokumentů na úř. desce
 • poskytujeme vzory rozhodnutí a usnesení dle správního řádu
 • chráníme vás před neoprávněným zveřejněním informací a před nedodržením zákonných povinností
 • pomáháme s anonymizací osobních údajů v zápisech ze schůzí zastupitelstva a dalších zveřejněných
 • dokumentech
 • jsme nápomocni při administraci petic, referend a stížností občanů

Minimalizujeme riziko a ochráníme vás před následujícím:

 • stížnostmi občanů
 • nedodržením zákonných povinností a lhůt dle správního řádu
 • nedodržením zákonných povinností a lhůt dle petičního zákona
 • neoprávněním zveřejněním informací
 • udělením pokuty plynoucí z porušení zákonných lhůt a povinností
 • nedostatkem informací k vedení úřední desky a správního řízení
 • nedostatkem informací potřebných ke zpracování petic a referend

V rámci produktu vám připravíme a dodáme:

 • vzory rozhodnutí ve správním řízení v 1. stupni
 • vzory rozhodnutí ve správním řízení o odvolání
 • vzory usnesení ve správním řízení o:
 • dalším postoupení
 • o dožádání
 • odmítnutí dožádání
 • odepření nahlížet do spisu
 • určení lhůty k provedení úkonu
 • prodloužení lhůty k provedení úkonu
 • o odložení věci
 • zastavení řízení
 • o přerušení řízení
 • převzetí věci, nečinnost
 • pověření jiného správního orgánu
 • prodloužení lhůty pro rozhodnutí
 • zastavení řízení, zpětvzetí žádosti
 • postoupení věci apod.

V rámci poskytovaného produktu vás upozorňujeme na dodržení:

 • procesních lhůt ve správním řízení
 • lhůt pro vyvěšení dokumentů na úřední desce (např. veřejné vyhlášky, dražební vyhlášky, exekuční příkazy atp.)
 • lhůt pro projednání podané petice příslušným orgánem
 • zákonných lhůt pro odpovědi petentům

Intenzivně vám pomáháme:

 • s řešením individuálních stížností ze strany ÚOOÚ, MVČR a občanů
 • s administrací přijatých petic a přípravě referend
 • s kontrolou z MVČR, krajských úřadů, ÚOOÚ, apod., kde zajistíme vaši součinnost a komunikaci

Budeme vás informovat zejména o těchto skutečnostech:

 • o průběhu a závěrech kontrol v jiných organizací prováděných krajským
 • úřadem, MVČR, ÚOOÚ
 • o soudních řízeních, stížnostech a závěrech v rámci celé České republiky
 • včetně doporučených nejlepších postupů
 • o aktuálních změnách zákonných povinností a očekávané legislativy s
 • dopadem do vaší organizace
 • o normách a nařízeních z Evropské Unie s dopadem do Vaší organizace
 • o metodických pokynech z MVČR

Produkt „Správa úřední desky, správní řízení, petiční zákon a referenda“ konkrétně obsahuje:

 • poskytnutí vzorů a pomoci při administraci rozhodnutí a usnesení ve správním řízení
 • anonymizaci a zveřejnění zápisů zastupitelstva, veřejnoprávních smluv a dalších dokumentů
 • proškolení na legislativní oblast „Povinnost zveřejnění dokumentů na úřední desce“
 • pravidelnou kontrolu archivu úřední desky a snímání dokumentů
 • pomoc při doručování veřejnou vyhláškou
 • pomoc s řešením stížností ze strany ÚOOÚ, MVČR a občanů
 • pomoc s administrací přijatých petic a přípravě referend
 • součinnost při kontrolách z MVČR, krajských úřadů, ÚOOÚ
 • školení k povinnostem a postupům dle správního řádu
 • dohled nad dodržením procesních lhůt ve správním řízení a v rámci petičního zákona a zákona o místním referendu
 • dohled nad dodržením lhůt pro vyvěšení dokumentů na úřední desce (zejm. veřejné vyhlášky, dražební vyhlášky, exekučních příkazů apod.)
 • poskytnutí informací o průběhu a závěrech kontrol na jiných organizacích z krajských úřadů, MVČR, ÚOOÚ
 • poskytnutí informací o soudních řízeních, stížnostech a závěrech v rámci celé České republiky včetně doporučení nejlepších postupů
 • poskytnutí informací o aktuálních změnách zákonných povinností a očekávané legislativy s dopadem do vaší organizace
 • poskytování informací o normách a nařízeních z Evropské Unie s dopadem do vaší organizace
 • poskytování informací o nových metodických pokynech z MVČR
 • čtyři osobní návštěvy ročně v místě vašeho sídla, během těchto návštěv s vámi konzultant probere všechna témata z vybraných produktů
 • minimální doba trvání objednané služby je 6 měsíců
 • služba nezahrnuje výkon právních služeb a právního poradenství

Produkt vychází zejména z níže uvedené legislativy ve znění pozdějších předpisů:

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů

 

 

 

Formulář

Máte zájem o nezávaznou konzultaci?

Objednejte si nezávaznou schůzku s jedním z našich konzultantů nebo obchodních zástupců a poznejte tak naše služby.

Máme k Vám blízko

naše pobočky najdete po celé České a Slovenské republice

INNONE logo

Sídlo společnosti:

Březenecká 4808
430 04 Chomutov

IČ0: 04734807
DIČ: CZ04734807

Pobočky pro Čechy a Moravu:

Praha
Koněvova 141
130 00 Praha 3

Plzeň
Slovanská třída 91
326 00 Plzeň

Zlín
Cyrilometodějská 301
766 01 Valašské Klobouky

Slovenská republika:

Trnava
Čierna Voda 468
925 06 Čierna Voda