Innone
Innone

O nás

O nás

Innone Government Consulting

Specializujeme se na komplexní řešení problematiky zákonných povinností a legislativních změn, IT a kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů (GDPR), řízení procesů, školení, výkonu spisové služby a další. Jsme tým zkušených konzultantů v oblasti veřejné správy. Působíme na celém území České republiky a spolupracujeme s více než 750 obecními a městskými úřady, školskými zařízeními a dalšími příspěvkovými organizacemi. 

Chcete o nás vědět víc?

Zeptejte se nás

Hledáme nové kolegy! Podívejte se na naše:

Volné pracovní pozice

Již na nás spoléhá přes 750 zákazníků.
Kdy se k nám přidáte Vy?

Nabízíme 8 nezávislých balíčků komplexních služeb

1

Agenda a činnosti dle zákona 106/1999 Sb.
Více o produktu

2

Ochrana osobních údajů a služby pověřence DPO
Více o produktu

3

Poradenství v oblasti archivnictví, spisové služby a souvisejících činností
Více o produktu

4

Monitoring legislativních změn a tvorba dokumentace
Více o produktu

5

Správa úřední desky, správní řízení, petiční zákon a referenda
Více o produktu

6

Služby v oblasti řízení kybernetických rizik
Více o produktu

7

Poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů
Více o produktu

8

Správa webové prezentace a profilu zadavatele
Více o produktu

Vyberte si z našich dalších produktů a služeb

Naše nabídka

7. Poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů

 • poskytneme vzory pracovních smluv, dohod, dodatků, výpovědí i vytýkacích dopisů
 • dohlédneme na dodržování zákonných lhůt při prodlužování pracovních smluv i při výpovědích
 • pomáháme řešit stížnosti zaměstnanců
 • poskytujeme konzultace v oblasti řízení lidských zdrojů
 • informujeme vás o změnách v legislativě
 • minimalizujeme rizika soudních sporů se zaměstnanci a pokut z OIP a ČSSZ
 • poskytujeme informace o průběhu kontrol OIP

Minimalizujeme riziko a ochráníme vás před následujícím:

 • nevhodnými postupy při řízení lidských zdrojů
 • nedodržením zákonných povinností a lhůt dle zákoníku práce
 • pokutami z oblastního inspektorátu práce (OIP)
 • pokutami z České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ)
 • nedostatkem informací k řízení lidských zdrojů

V rámci produktu vám připravíme a dodáme:

 • vnitřní předpisy související s řízením lidských zdrojů (zejm. porušení povinnosti zaměstnance, dechové zkoušky apod.)
 • vzor pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce
 • vzory dodatků pracovních smluv
 • vzory výpovědí ze zaměstnaneckého poměru
 • vzory vytýkacích dopisů

Intenzivně vám pomáháme:

 • s řešením stížností a komunikací se zaměstnanci z pohledu řízení lidských zdrojů
 • s průběhem kontroly z oblastního inspektorátu práce (OIP), kde zajistíme vaši součinnost a komunikaci
 • s průběhem kontroly z České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), zajistíme vaši součinnost a komunikaci
 • s nastavením interních procesů v rámci řízení lidských zdrojů

V rámci poskytovaného produktu vás upozorňujeme na dodržení:

 • zákonné lhůty při výpovědi zaměstnance
 • zákonné lhůty při obnovování pracovních smluv

Budeme vás informovat zejména o těchto skutečnostech:

 • o průběhu a závěrech z kontrol v jiných organizacích vykonaných oblastním inspektorátem práce (OIP)
 • soudních řízeních, stížnostech a závěrech v rámci celé České republiky a doporučených nejlepších postupů v rámci agendy řízení lidských zdrojů
 • aktuálních změnách zákonných povinností a očekávaném vývoji legislativy týkající se řízení lidských zdrojů

Produkt „Poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů“ obsahuje:

 • vytvoření směrnic, vnitřních předpisů a informačních memorand, pracovních a organizačních řádů pro zaměstnance
 • poskytnutí vzorů pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce v souladu se současnou legislativou
 • poskytnutí vzorů výpovědí ze zaměstnaneckého poměru, vzory vytýkacích dopisů
 • dohled nad dodržením lhůt při výpovědích a při obnovování pracovních smluv
 • pomoc s řešením stížností a komunikací se zaměstnanci z pohledu řízení lidských zdrojů
 • nastavení interních procesů v rámci řízení lidských zdrojů
 • poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů
 • dohled nad plněním povinností v oblasti řízení lidských zdrojů a BOZP (například nad pravidelnými lékařskými prohlídkami, vybíráním dovolené apod.)
 • součinnost při kontrolách z oblastního inspektorátu práce (OIP) a České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ)
 • poskytování informací o soudních řízeních, stížnostech a závěrech v celé České republice včetně nejlepších postupů v rámci agendy řízení lidských zdrojů
 • poskytování informací o legislativních změnách v rámci legislativy týkajících se zejména řízení lidských zdrojů
 • čtyři osobní návštěvy ročně v místě vašeho sídla, během těchto návštěv s vámi konzultant probere všechna témata z vybraných produktů
 • minimální doba trvání objednané služby je 6 měsíců
 • služba nenahrazuje úkoly vyplývající z činnosti bezpečnostního technika
 • služba nezahrnuje výkon právních služeb a právního poradenství

Produkt vychází zejména z níže uvedené legislativy ve znění pozdějších předpisů:

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jako „zákoník práce“)
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Formulář

Máte zájem o nezávaznou konzultaci?

Objednejte si nezávaznou schůzku s jedním z našich konzultantů nebo obchodních zástupců a poznejte tak naše služby.

Máme k Vám blízko

naše pobočky najdete po celé České a Slovenské republice

INNONE logo

Sídlo společnosti:

Březenecká 4808
430 04 Chomutov

IČ0: 04734807
DIČ: CZ04734807

Pobočky pro Čechy a Moravu:

Praha
Koněvova 141
130 00 Praha 3

Plzeň
Slovanská třída 91
326 00 Plzeň

Zlín
Cyrilometodějská 301
766 01 Valašské Klobouky

Slovenská republika:

Trnava
Čierna Voda 468
925 06 Čierna Voda