Innone
Innone

O nás

O nás

Innone Government Consulting

Specializujeme se na komplexní řešení problematiky zákonných povinností a legislativních změn, IT a kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů (GDPR), řízení procesů, školení, výkonu spisové služby a další. Jsme tým zkušených konzultantů v oblasti veřejné správy. Působíme na celém území České republiky a spolupracujeme s více než 750 obecními a městskými úřady, školskými zařízeními a dalšími příspěvkovými organizacemi. 

Chcete o nás vědět víc?

Zeptejte se nás

Hledáme nové kolegy! Podívejte se na naše:

Volné pracovní pozice

Již na nás spoléhá přes 750 zákazníků.
Kdy se k nám přidáte Vy?

Nabízíme 8 nezávislých balíčků komplexních služeb

1

Agenda a činnosti dle zákona 106/1999 Sb.
Více o produktu

2

Ochrana osobních údajů a služby pověřence DPO
Více o produktu

3

Poradenství v oblasti archivnictví, spisové služby a souvisejících činností
Více o produktu

4

Monitoring legislativních změn a tvorba dokumentace
Více o produktu

5

Správa úřední desky, správní řízení, petiční zákon a referenda
Více o produktu

6

Služby v oblasti řízení kybernetických rizik
Více o produktu

7

Poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů
Více o produktu

8

Správa webové prezentace a profilu zadavatele
Více o produktu

Vyberte si z našich dalších produktů a služeb

Naše nabídka

2. Ochrana osobních údajů a služby pověřence DPO

 • vyškolíme vás v oblasti ochrany osobních údajů
 • zastřešíme komunikaci s dozorovým úřadem
 • pomůžeme se stížnostmi občanů
 • vyřešíme žádosti občanů o výkon práv subjektu údajů
 • dodáme směrnice, souhlasy a informační memoranda; nastavíme procesy pro práci s osobními údaji
 • poskytujeme informace o průběhu kontrol
 • sledujeme a informujeme vás o legislativních
 • změnách v oblasti ochrany osobních údajů

Minimalizujeme riziko a ochráníme vás před následujícím:

 • stížnostmi občanů a zaměstnanců
 • udělením nápravných opatření z Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jako „ÚOOÚ“)
 • neoprávněným únikem/zveřejněním/ztrátou osobních údajů
 • udělením pokuty dle zákona č. 110/2019
 • vznikem trestní a občanskoprávní odpovědnosti (formou prevence)
 • chybným zveřejněním poskytnutých informací
 • nedostatkem informací potřebných k ochraně osobních údajů

V rámci produktu vám připravíme a dodáme:

 • vnitřní směrnici k ochraně osobních údajů
 • vnitřní směrnici pro plnění práv subjektu údajů
 • řád výpočetní techniky

Intenzivně vám pomáháme:

 • s řešením stížností žadatelů o informace a výkon práva subjektu údajů dle GDPR
 • s průběhem kontroly ÚOOÚ, kdy zajistíme vaši součinnost a komunikaci s ÚOOÚ
 • se zabezpečením osobních údajů v rámci vaší organizace
 • s komunikací se zaměstnanci a jinými osobami v souvislosti s výkonem jejich práv na informace a dalších práv subjektu údajů dle GDPR
 • se zmapováním výskytu a pohybu osobních údajů ve vaší organizaci
 • s dodržováním zásad zpracování osobních údajů z pohledu GDPR

V rámci poskytovaného produktu vás upozorňujeme na dodržení:

 • lhůt při nahlášení úniku osobních údajů na ÚOOÚ
 • lhůt při výkonu práv subjektu údajů

Budeme vás informovat zejména o těchto skutečnostech:

 • o průběhu kontrol ÚOOÚ v jiných organizacích
 • o soudních řízeních, stížnostech a závěrech v rámci celé České republiky a doporučení nejlepších postupů při ochraně osobních údajů
 • stanoviska a doporučení ÚOOÚ k ochraně osobních údajů
 • stanoviska a doporučení Evropského sboru pro ochranu osobních údajů
 • stanoviska a doporučení MVČR k ochraně osobních údajů
 • stanoviska a doporučení MŠMT k ochraně osobních údajů
 • o aktuálních změnách vašich zákonných povinností při ochraně osobních údajů

Produkt „Ochrana osobních údajů a služby pověřence DPO“ obsahuje:

 • služby pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 38 odst. 4 GDPR a čl. 39 odst. 1 GDPR a/nebo poskytnutí podpory určené osobě klienta, kterou si klient jmenoval jako interního pověřence
 • krizové řízení v okamžiku porušení integrity bezpečnosti osobních údajů
 • tvorbu vnitřní směrnice pro plnění práv subjektu údajů, řádu výpočetní techniky, vnitřních směrnice k ochraně osobních údajů, informačního memoranda, vzory konkludentních souhlasů subjektů údajů
 • zpracování DPIA k vašim kamerovým systémům a jiné balanční testy
 • revize (anonymizace) stávajících dokumentů pro zajištění souladu se zásadou minimalizace údajů (článek 5 GDPR)
 • vypracování odpovědí při vyřizování žádostí podaných subjektem údajů při uplatňování práv, které jsou subjektům údajů zaručená v čl. 15 až 22 GDPR
 • řešení stížností souvisejících s ochranou osobních údajů
 • v rámci osobních návštěv u vás poskytovatel zajišťuje rozvoj kultury a povědomí o ochraně osobních údajů skrze odbornou pomoc uvnitř vaší organizace (Privacy by default)
 • školení uvnitř vaší organizace a zvyšování právního povědomí v oblasti ochrany osobních údajů
 • zastřešení komunikace s třetími stranami při tvorbě zpracovatelských smluv
 • dohled nad implementací, případně opětovnou implementací vnitřních směrnic třetí stranou se zaměřením na ochranu osobních údajů, a to v rámci pravidelných návštěv u vás
 • součinnost a usnadnění auditu třetích stran v souvislosti s ochranou osobních údajů (audity prováděné interně Vaší organizací, ÚOOÚ či jiným orgánem dozoru, správci osobních údajů či subjekty údajů)
 • sledování změn v legislativě týkající se ochrany osobních údajů a poskytování těchto informací klientovi při osobních návštěvách poskytovatele u klienta
 • poskytování informací z průběhu a závěrů kontrol ÚOOÚ
 • podávání informací o nejlepších postupech při řešení otázek souvisejících s ochranou osobních údajů
 • poradenství při zavádění nových agend, technologií nebo v okamžiku zřizování nových organizačních prvků s cílem zajistit dostatečnou ochranu osobních údajů dle principu Privacy by Design
 • čtyři osobní návštěvy ročně v místě vašeho sídla, během těchto návštěv s vámi konzultant probere všechna témata z vybraných produktů
 • minimální doba trvání objednané služby je 6 měsíců
 • vstupní audit o stavu ochrany osobních údajů v organizaci klienta není součástí služby

Produkt vychází zejména z níže uvedené legislativy ve znění pozdějších předpisů:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jako „GDPR“)
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

Formulář

Máte zájem o nezávaznou konzultaci?

Objednejte si nezávaznou schůzku s jedním z našich konzultantů nebo obchodních zástupců a poznejte tak naše služby.

Máme k Vám blízko

naše pobočky najdete po celé České a Slovenské republice

INNONE logo

Sídlo společnosti:

Březenecká 4808
430 04 Chomutov

IČ0: 04734807
DIČ: CZ04734807

Pobočky pro Čechy a Moravu:

Praha
Koněvova 141
130 00 Praha 3

Plzeň
Slovanská třída 91
326 00 Plzeň

Zlín
Cyrilometodějská 301
766 01 Valašské Klobouky

Slovenská republika:

Trnava
Čierna Voda 468
925 06 Čierna Voda