Innone
Innone

O nás

O nás

Innone Government Consulting

Specializujeme se na komplexní řešení problematiky zákonných povinností a legislativních změn, IT a kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů (GDPR), řízení procesů, školení, výkonu spisové služby a další. Jsme tým zkušených konzultantů v oblasti veřejné správy. Působíme na celém území České republiky a spolupracujeme s více než 750 obecními a městskými úřady, školskými zařízeními a dalšími příspěvkovými organizacemi. 

Chcete o nás vědět víc?

Zeptejte se nás

Hledáme nové kolegy! Podívejte se na naše:

Volné pracovní pozice

Již na nás spoléhá přes 750 zákazníků.
Kdy se k nám přidáte Vy?

Nabízíme 8 nezávislých balíčků komplexních služeb

1

Agenda a činnosti dle zákona 106/1999 Sb.
Více o produktu

2

Ochrana osobních údajů a služby pověřence DPO
Více o produktu

3

Poradenství v oblasti archivnictví, spisové služby a souvisejících činností
Více o produktu

4

Monitoring legislativních změn a tvorba dokumentace
Více o produktu

5

Správa úřední desky, správní řízení, petiční zákon a referenda
Více o produktu

6

Služby v oblasti řízení kybernetických rizik
Více o produktu

7

Poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů
Více o produktu

8

Správa webové prezentace a profilu zadavatele
Více o produktu

Vyberte si z našich dalších produktů a služeb

Naše nabídka

Obce a města

Se společností INNONE jsme navázali spolupráci na základě kladných referencí z okolních obcí. Jelikož naše obec neměla problematiku GDPR vyřešenou, byli jsme rádi že nám firma navrhla komplexní řešení. Firma INNONE nám nabídla službu nejen pověřence pro ochranu osobních údajů, ale také poradenskou činnost týkající se legislativy týkající se celého chodu organizace. Firma nám pomáhá se adaptovat v aktuálních legislativních změnách a při výskytu problému nám vždy navrhne nejlepší řešení. 

Ing. Jiří Přecechtěl

starosta obce Bělov

Jelikož jsme malá obec, přibližně 330 obyvatel a nemáme možnost mít své vlastní zaměstnance, tak jsme hledali firmu, která by nám pomohla zajistit řešení nejen v ochraně osobních údajů. Proto nám do oka padla firma INNONE, která nám nabídla splnění našich potřeb za velmi rozumnou cenu. Po důkladném zvážení se vedení obce rozhodlo s touto firmou navázat spolupráci. Sám jsem byl překvapen, jakým způsobem tato firma funguje a jsem maximálně spokojen, že jsem se rozhodl použít zrovna jejich řešení. 

Josef Mudrák

starosta obce Tichov

Nová legislativa již pro nás není takový strašák, jelikož konzultant pro nás zajišťuje hlídání těchto změnových procesů a včas nás upozorňuje na tyto změny při pravidelných konzultačních schůzkách. Dokáže nám ale také pomoci v jiných oblastech, jako je např. kybernetická bezpečnost, kde nám pomohl se správným nastavení procesu zálohování.

Iveta Kohoutová

starostka obce Karlova Ves

„Uvítal jsem nabídku firmy INNOVATION ONE  a jsem rád, že se na jejich služby a informovanost v oboru mohu spolehnout. Referentky OÚ chválí vstřícnost a ochotu konzultanta, který reaguje rychle a přesně. V dnešním světě neustále se měnících nařízení a předpisů je péče zkušených profesionálů pro náš úřad přínosem a velkou úlevou alespoň od části nutných povinností.“

Jiří Kříž

starosta obce Chyňava

Dovoluji si tímto poděkovat za úžasnou spolupráci s konzultantkou firmy Innovation One s.r.o. Spolupráce trvá již více než jeden rok a využíváme pomoci zejména při plnění zákonných povinností nebo nařízení EU, vždy je konzultace na našem úřadě přizbůsobena jeho aktuálním potřebám.
Firma jako taková je nám stále k dispozici, rovněž se můžeme také obrátit na konzultantku. Jsme v určité výhodě před obcemi, které mnohdy tápají ve věcech, které jsou jejich povinností, ale vzhledem k měnící se legislativě nedokáží pohotově reagovat na změny. Díky zkušenosti konzultantky a firmy jako takové, bych ocenila její pomoc při práci s webovými stránkami, až ke, pro mnohé obce aktuální, kontrole spisové služby.

Vladislava Pešelová

účetní obce Brod nad Tichou

Spolupráce s konzultantem společnosti Innovation One s.r.o. je na profesionální úrovni, s poskytovanými službami jsme nad míru spokojeni. Jako obci I. stupně nám poskytovaná služba ušetřila starosti s splněním zákonů a legislativnách změn a případnými hrozícími sankcemi.

Jana Pečová

starostka obce Sukorady

Ve funkci starostky jsem od 11/2019 a mezi prvními záležitostmi, které se na mě začaly valit bylo obávané GDPR. 
Po setkání s vaším konzultantem jsem se cítila mnohem klidnější a bez jeho pomoci s GDPR bych byla jak se říká ztracená. 
Jakmile si nejsem s něčím jistá, a v současné době se nejedná již jen o problematiku GDPR, ale větší rozsah legislativních procesů, tak konzultantovi zavolám nebo napíšu a on mi obratem poradí jak mám v dané záležitosti postupovat. 
Za příkladnou pomoc s legislativními procesy jsem vám neskutečně vděčná. 
S vaší společností je pro mě jako starostku GDPR a nová legislativa hračka. 

Ing. Eva Matoušková Meisnerová

starostka obce Dušníky

Od té doby co vstoupilo v platnost nařízení o ochraně osobních údajů a za pomoci pověřence - Vás jako zástupce firmy Innone se snažíme díky vzájemné spolupráci správně řešit ochranu osobních dat a nastolit správné postupy při jejich zpracování. Nové povinnosti tohoto nařízení jsou nám díky pověřenci srozumitelnější a díky praktickým příkladům nebo doporučením lépe pochopeny. Pomáhá nám se adaptovat v aktuálních právních úpravách, nové legislativě, což při objemu naší administrativní práce nám mnohdy ušetří i spoustu pracovního času. Při výskytu jakéhokoliv problému se můžeme na něho obrátit a obratem je nám přislíbena pomoc i návod řešení, které společně vyřešíme.

Bc. Markéta Drnková

starostka obce Všeruby

S odbornou úrovní služeb pověřence a konzultanta INNONE jsme velmi spokojeni. Ze strany pověřence jsou naší obci poskytovány řádné informace (včetně novinek ohledně GDPR), je naší obci nápomocen při řešení problematiky dle zák. č. 106/1999 Sb. (např. anonymizace osobníc údajů), při provádění kontrol (např. Ministerstvo vnitra ČR) na naší obci apod. V případě jakýkoli probémů týkajících se GDPR je ochoten pověřenec bez ohledu na svůj volný čas přijet a poradit, popř. okamžitě problematiku konzultovat telefonicky či e-mailem. Spolupráce s pověřencem je bezproblémová a jeho přístup je na vysoké profesionální úrovni a služby poskytované pověřencem můžeme doporučit.

Tomáš Kozel

starosta obce Rybnice

Obec Výrov tímto potvrzuje bezproblémovou spolupráci se společností Innovation One s.r.o. a to i se společnostmi, jejichž se stala právím nástupcem. Po celou dobu naší spolupráce byli zástupci společnosti velmi vstřícní a flexibilní a to nejen v oblasti poradenství u ochrany osobních údajů, ale i v jiných oblastech. Ohledně naší dosavadní spolupráce není společnosti prakticky co vytknout a mohu ji jen doporučit ostatním subjektům.

Vlastimil Pech

Starosta obce Výrov

Dobrý den.
V souvislostí s účinností nařízení GDPR, které vstoupilo v platnost 25.5.2018 se stal pověřencem pro naší obec konzultant INNONE. Vzhledem ke složitosti problematiky GDPR je často námi dotazován, zejména na řešení žádostí a stížností týkajících se zákona 106/1999 Sb. 
Na telefonické i emailové dotazy reaguje vždy bezprostředně v co nejkratším možném termínu. Celková spolupráce s konzultantem je na velmi profesionální úrovni.  
Děkuji a jsem s pozdravem

Aleš Kubísek

starosta obce Valeč

Asi jako většina obcí v ČR jsme se obávali nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé jako GDPR. Po pozitivních zkušenostech s firmou Galileo Corporation s.r.o. na tvorbě webových stránek jsme na počátku roku 2018 přijali nabídku její dceřinné společnosti GDPR Služby s.r.o. - dnes Innovation One s.r.o. na spolupráci při implementaci pravidel GDPR do chodu obce a obecního úřadu.
Po více jak roční spolupráci bychom chtěli poděkovat za perfektní služby ze strany Innovation One s.r.o. při tvorbě počáteční analýzy a hlavně konzultantovi, "našemu" pověřenci pro ochranu osobních údajů / DPO za příkladnou spolupráci. Hlavní devizou konzultanta je velký přehled, znalosti a orientace v "problému" GDPR a jeho přesahu do dalších oblastí veřejné správy. Pravidelné návštěvy na obci jsou vždy vedeny profesionálně a v přátelském duchu, informuje nás o případných změnách a novinkách, společně projdeme veškeré náležitosti týkající se GDPR a chodu obce. Dokáže vše srozumitelně a věcně vysvětlit, navíc je při jakémkoliv problému vždy k dispozici - na telefonu nebo emailu. Vzájemná kooperace s konzultantem nás utvrzuje v tom, že jsme na začátku roku 2018 udělali správný krok.

Petr Votruba

místostarosta obce Bražec

S firmou GDPR-služby s.r.o., v současnosti Innovation One s.r.o., jsme velmi spokojeni. Plní veškeré naše požadavky. Pro naše potřeby je zpracovávána dokumentace, týkající se problematiky GDPR, na vysoké úrovni. Se zástupcem firmy je bezproblémová spolupráce. Všechny naše otázky a problémy jsou řešeny na profesionální úrovni. Chceme také ocenit osobní přístup a komunikaci se zástupcem firmy během pracovních schůzek. Ve spolupráci chceme i nadále pokračovat.

Mgr. Radka Šístková

starostka obce Mrtník

Formulář

Máte zájem o nezávaznou konzultaci?

Objednejte si nezávaznou schůzku s jedním z našich konzultantů nebo obchodních zástupců a poznejte tak naše služby.

Máme k Vám blízko

naše pobočky najdete po celé České a Slovenské republice

INNONE logo

Sídlo společnosti:

Březenecká 4808
430 04 Chomutov

IČ0: 04734807
DIČ: CZ04734807

Pobočky pro Čechy a Moravu:

Praha
Koněvova 141
130 00 Praha 3

Plzeň
Slovanská třída 91
326 00 Plzeň

Zlín
Cyrilometodějská 301
766 01 Valašské Klobouky

Slovenská republika:

Trnava
Čierna Voda 468
925 06 Čierna Voda